Награда за поезия

ІІ награда за поезия

ІІ награда за поезия от литературния конкурс – Франкофония 1999, Атина (Гърция),
20 март 1999 г.