Награда по сравнителна лингвистика

ІІ награда по сравнителна лингвистика

ІІ награда по сравнителна лингвистика от ХІ преглед на ТНТМ, Софийски университет «Климент Охридски», София (България), 1979 г.