Награда за поезия

ІІ награда за поезия

ІІ награда за поезия от литературния конкурс – Франкофония 1999, Атина (Гърция),
20 март 1999 г.

Награда по сравнителна лингвистика

ІІ награда по сравнителна лингвистика

ІІ награда по сравнителна лингвистика от ХІ преглед на ТНТМ, Софийски университет «Климент Охридски», София (България), 1979 г.