Cena za poezii

2. cena za poezii

2. cena za poezii v literární soutěži “Frankofonní země 1999”, Athény (Řecko), 20. března 1999

Cena v oboru srovnávací lingvistiky

2. cena v oboru srovnávací lingvistiky

2. cena v oboru srovnávací lingvistiky v 11. soutěži mladých techniků a vědců, Univerzita «Kliment Ochridsky», Sofie (Bulharsko), 1979