Красимир Павлов

Нейното призвание е да учи и възпитава

Богаството и красотата на душата й се изразява в едно непрекъснато разнообразие на състояния. Нейната чувствителна благородна натура й спечелва симпатиите на колегите и уважението и любовта на учениците. Тя притежава неповторим характер, който е толкова принципен, нравствено чист и богат, че е почти невъзможно да бъде охарактеризиран чрез словото. Тя би могла да изнася лекции, да участвува в дискусии, да анализира, да посочва решения. Но това не изключва възможността да може доверчиво да се остави на желанието си да разказва, на копнежа да изненада, да се оправдае, да разсмее и да трогне. Нейното призвание е да учи и възпитава. И истинско щастие е за учениците от СОСУ „Ст. Караджа” да имат за преподавател по френски език Константина Димитрова.

Запазени са атестати за нея, издържани в стила на превъзходна степен: отлично познава работата си, владее до съвършенство четири езика, високо ерудирана, енергична, с остра положителна мисъл. Потвърждение за това са нейната научна работа, получила диплом на прегледа на ТНТМ и предложението за асистентско място във велико търновския университет.

Ако можех да демаскирам омагьосващата митичност на образа й, за да открия и там покоряващата ме личност, бих си задал въпроса: от каква необходимост би трябвало да правя това? Естественият отговор е: това е най-добрият човек, когото познавам.

Автор на очерка: Красимир Павлов – XI клас

_______________________

Публикувано по случай 10-годишния юбилей на Средно общообразователно спортно училище „Ст. Караджа”- Хасково, брошура на СОСУ „Ст. Караджа”, гр. Хасково, май 1980 г.