Констанс Димадългогодишен преподавател по френски език, е също така писателка, поетеса и преводачка. Живяла в различни европейски страни, тя се завръща в родината си и се установява в Крит, където продължава да пише и да работи сама или в сътрудничество с поети и преводачи, публикувайки в многобройни издателства и литературни списания в Гърция и в чужбина.

Тя е публикувала пет поетични сборника, един свидетелски роман, есе, роман, разкази, методика на обучение както и редица преводи от различни литературни жанрове.Някои нейни стихотворения и книги в проза са преведени на гръцки, френски, английски, испански, италиански, руски, чешки и български езици.

Констанс Дима е носител на награда от конкурс по сравнителна лингвистика (1979 г.) и на награда за поезия (1999 г.).

За повече информация за нея и нейното творчество можете да посетите нейният уебсайт на осем езика: www.constance-dima.com