Констанс Дима/Константина Карадиму/ е родена в Грамос, окръг Кастория (Гърция). Завършила е полувисше образование по икономика и организация на туризма, висше образование по френска и българска филология и следдипломна специализация по методика на обучениетопо френски език.Живяла е и е работила като екскурзовод, преводач и преподавател в средни и висши учебни заведения в Чехословакия – днес Чехия, във Франция, България, Гърция и Белгия. През лятото на 2009 тя се завръща окончателно в Гърция и се установява в Крит. Констанс Дима публикува четири поетични сборника (от които един двуезичен – на гръцкии френски, и един на четири езика: гръцки, френски, чешки и българскивъв форма на e-book), един свидетелски роман на гръцки и на френски, едно есе на френски, един роман на френски и на гръцки и преводи. Някои нейни стихотворения са преведени още на английски, испански, италиански и руски език.

Констанс Дима е носител на една награда от конкурс посравнителна лингвистика (1979 г.) и на една награда за поезия (1999 г.).