Konstans Dima, profesorka francouzského jazyka v Řecku a v zahraničí, je taktéž básnířka, spisovatelka a překladatelka. Po dlouholetem pobytu v evropských metropolích se vráci do své země a usazuje se na Krétě, kde pokračujev psaní, intenzivně spolupracuje s básníky a překladatelia výsledky této spolupráce jsou publikovány jak v řeckých, tak i v zahraničních vydavatelstvích.

Publikovalačtyři sbírky poezie, románové svědectví, esej, román a příběhy. Má rozsáhlou překladatelskou a publikační činnost v řeckých a zahraničních literárních časopisech. Její básně a prozaická díla byly přeloženy do řečtiny, francouzštiny, angličtiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny a bulharštiny.

Constance Dima byla oceněna srovnávací lingvistickou cenou (1979) a cenou poezie(1999).
Více informací
o autorce naleznete na webových stránkách v osmi jazycíchwww.constance-dima.com