Konstans Dima (vlastním jménem Konstantina Karadimu) se narodila v řeckém Grammosu, v okrese Kastoria. Absolvovala studium na vyšší odborné škole v oboru provoz a ekonomika cestovního ruchu, vysokoškolské studium francouzské a bulharské filologie a postgraduální studium výuky francouzského jazyka. Žila v bývalém Československu – dnes České republice, Francii, Bulharsku, Řecku a Belgii, kde působila jako středoškolská a vysokoškolská profesorka a taktéž jako průvodkyně, překladatelka a tlumočnice. V létě 2009 se vrátila natrvalo zpět do Řecka a usadila se na Krétě.

Konstans Dima vydala čtyři básnické sbírky (z nichž jednu dvojjazyčnou: v řečtině a francouzštině a jednu ve čtyřech jazycích: v řečtině, francouzštině, češtině a bulharštině, ve formě e-booku), jedno románové svědectví v řečtině a ve francouzštině, esej ve francouzštině, román ve francouzštině a v řečtině a řadu překladů. Některé z jejích básní byly přeložené rovnež do angličtiny, španělštiny, italštiny a ruštiny.

Constance Dima získala cenu v oboru srovnávací lingvistiky (1979) a cenu za poezii (1999).