Konstans Dima, profesorka francouzského jazyka v Řecku a v zahraničí, je taktéž básnířka, spisovatelka a překladatelka. Po dlouholetem pobytu v evropských státech se vráci natrvalo  do své země a usazuje se na Krétě, kde pokračujev psaní, intenzivně spolupracuje s básníky a překladateli a výsledky této spolupráce jsou publikovány jak v řeckých, tak i v zahraničních vydavatelstvích.

Publikovala pět sbírek poezie, románové svědectví, esej, román, příběhy a didactickou metodu. Má rozsáhlou překladatelskou a publikační činnostv řeckých a zahraničních literárních časopisech. Její básně a prozaická díla byly přeloženy do řečtiny, francouzštiny, angličtiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny a bulharštiny.

Constance Dima byla oceněna srovnávací lingvistickou cenou (1979) a cenou poezie(1999).

Víceinformací o autorce naleznete na webových stránkách v osmi jazycích: www.constance-dima.com