Mes remerciements chaleureux pour la coopération

à Vasilis Doumanis, Yorgos Karayannakis, Magda Tsoumi, Nikos Chadzisavvas, Polychronis Zarotiadis, Alexandros Dimitriadis, Anguelos Papadimitriou, Georges Fréris, Efi Kalamara, Lilianne Nitsopoulou, Eleni Kyriaki, Irina Simeonova, Giorgis Christodoulou, Michalis Zeïs, Yannis Yfantis, Victoria Théodorou, Jean-Claude Villain, Ilektra Arabadzi, Despina Litsiou, Chara Bacanicola, Photini Papariga, Maria Karageorgiadou, la famille Labat, Brigitte Blanchard-Zamidou, Pierre Bich & Martine Vernet, Joëlle Dalègre, Anastasia Schinarakis, Marie-Claude & Jacqueline Ponpon, Helen Titchen, Sotiris Biziouras, Evangelia Michaïl, Francisco Morcillo, Athanasia Lampadari, Κvieta Reichlova, Iana Doulgueroglou-Rydlova, Milena Skallova, Ιrena Polakova, Marika Verisova, Marika Kalnoky, Lyuba Vassileva, Mariana Alexandrova, Tsvétanka Elenkova, Milena Apostolova, Marina Gkiourtzidou, Kostas Anagnostakis, Eleni Michaloyanni, Vangelis Tolios ainsi qu’à Alexandra Dimou et Andonis Tsoklis qui resteront pour toujours dans mon cœur.

Je remercie ma famille pour leur soutien.