Βέρα Σράμκοβα

Věra Šrámková

V Praze dne 14. 8. 2003

 

Constance DIMA

Malí princové vesmíru

 

Les Petits Princes de l´Univers

/překlad z francouzštiny, stran 164/

vydalo v roce 2002 nakladatelství l´Harmattan v edici Paměti XX. století

Řecká báje Únos Persefony vypráví o žalu matky, bohyně Déméter, které Hádes unesl dceru, aby se v podsvětí stala jeho ženou.

Autorka knihy je jedním z dětí politických emigrantů, kteří během občanské války (1946-1949) museli opustit svoji zemi. Osud každého z nich je jiný, jejich společným osudem jako by ale bylo dovyprávět to, o čem řecká báje mlčí: o žalu dítěte, které ztratilo matku a nepřestává toužit po jejím objetí.

Tyto děti vyrůstaly jako skuteční princové z pohádek v českých a moravských zámcích, které se změnily na ústavy sociálních zařízení, ale nádherné prostory jim nemohou nahradit mateřskou náruč. Těší se, že se jednoho dne vrátí…Ale po návratu do Řecka zjištˇují, že nejsou doma vítání. Vystudovali střední a vysoké školy, ale nenalézají pro své vzdělaní odpovídající uplatnění. Nejsou Češi, ale už ani Řekové? A tak se z „malých princů“ stávají skuteční exupérovští princové všehomíru, na které nikdo nečeká s otevřenou náručí, ale kteří si své místo na slunci musejí vydobýt.

Kniha je svědectvím právě takového hledání vlastní identity, zápasu, který musela autorka svést nejprve sama se sebou, aby se tak, dosahujíc rovnováhy mezi svou vlastní přirozeností a světem, který ji obklopuje, stal její životní příběh nakonec harmonickou součástí celého univerzalního bytí.

Je to lyrická zpovědˇ bohaté citlivé duše, zároveň ale příběh odvahy a statečnosti ženy, matky dvou dětí, které vášnivá láska k životu pomáhá překonat všechny nástrahy a nesnáze, jež pro ni osud nachystal. A která je schopná za ně poděkovat, protože dospívá k poznání, že to co ji v životě potkalo a s čím si mnohdy nevěděla rady, ji nemělo zlomit, ale všechno že bylo jediným velikým darem a do jejího života beze zbytku patří.

[...]

Tato kniha vyšla v roce 1998 v Řecku v Nakladatelství Hestia, Athènes a r roce 2002 ve Francii v nakladatelství l´Harmattan. Je věnovaná všem dětem politických emigrantů.

Vedle společného prožitého dětství v daleké cizině mají tito „malí princové“ společného ještě něco – s pohnutím a láskou vzpomínají na naši zemi, která se pro ně stala po mnoho let jejich druhým domovem a kam se rádi vracejí. Vzhledem k tomu, že jich u nás žilo kolem 20.000 a Řecké ministerstvo kultury je ochotno poskytnout na vydání knihy u nás dotaci, mohlo by se uvažovat o poměrně vysokém nákladu.

Navíc je rozjednána spoluprace s Českou televizi, která chystá natáčení pořadu „Na téma: Čeští Řekové“, jehož rámec budou tvořit životní osudy autorky této knihy.